Oudercommissie

 

Noach hecht veel waarde aan een nauwe en goede samenwerking met de ouders. De oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders verbonden aan Noach en adviseert de houder van Noach ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten.

 

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:

  • het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • het pedagogisch beleidsplan;
  • de klachtenregeling;
  • prijswijzigingen;
  • de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel
  • openingstijden.

 

Wij zijn op zoek naar ouders voor onze oudercommissies. Wilt u ook graag deel uit maken van onze oudercommissie, of wilt u meer over de activiteiten van de oudercommissie, neem dan contact op met ons.