Op het moment dat u uw kind voor de babygroep bij ons aanmeldt voor opvang komt u op de wachtlijst te staan op volgorde van de datum van aanmelding. Er wordt gepland aan de hand van de wachtlijst, waarbij we de volgende volgorde aanhouden:


Tweede en volgende kinderen uit één gezin voor de dagen waarop al kinderen geplaatst zijn en kinderen die doorstromen van babygroep naar verticale groep;


Uitbreiding van dagen voor zittende kinderen;


Wisseling van dagen voor zittende kinderen;