Stage bij Kinderdagverblijf Noach
          
  
Wanneer je interesse hebt om bij ons stage te komen lopen, kun je contact met ons opnemen door een email te sturen.

Op deze site zullen wij ook de actuele stageplaatsen weergeven:
 
Stageplaatsen Kinderdagverblijf:
Momenteel hebben wij stageplaatsen beschikbaar.

 

Kinderdagverblijf Noach stimuleert het werken met stagiairs, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen het kinderdagverblijf.

Binnen kinderdagverblijf Noach bieden we daarom stageplaatsen aan. 

 

De doelstelling van de stage is de stagiair kennis te laten maken met de doelgroep en het werkveld van de groepsleidster in de kinderopvang.

 

Wij maken gebruik van een stagebeleid.

 

Dit is bestemd voor iedereen die direct of indirect met stagiairs binnen het kinderdagverblijf te maken heeft. Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van hoe wij met stagiairs willen werken, wat wij van ze verwachten en wat hun bevoegdheden zijn. Het stageplan geeft richting aan het handelen van de stagiair en zijn begeleider. Alle stagiairs hebben een VOG nodig om bij ons stage te mogen komen lopen.