VISIE

 

De visie van Kinderopvang Noach is dat wij ons identificeren met de normen en waarden vanuit de bijbel door kinderen te leren om liefde en respect te hebben voor elkaar, de natuur en dieren.

Hierbij gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is geschapen en er mag zijn zoals hij of zij is. Kinderen mogen daarom op hun eigen manier spelen en moeten de gelegenheid krijgen om te groeien in hun ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt vanuit het kind gestuurd door zijn natuurlijke nieuwsgierigheid.

Pedagogische visie Kinderopvang Noach:

  •  Ieder kind is waardevol.

     Het kind staat centraal.

  • Ieder kind is een bijzondere creatie van God en geschapen met zijn kwaliteiten en kenmerken welke we moeten waarderen.

    Het kind moet zichzelf en zijn talenten ontwikkelen.

  • Ieder kind hoort erbij.

    Een kind moet zich welkom en gezien voelen, waardoor het zich veilig voelt.

  • Ieder kind draagt bij aan de algemene normen en waarden wat een belangrijk aspect is in onze samenleving.

    De Norm is Gods woord, de waardes zijn liefde, respect en eerbied.

 

Naast het bieden van een veilige speel- en leeromgeving heeft de kinderopvang een taak bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en kan zij bijdragen om dit te voorkomen door bijzonderheden of opvallend gedrag bij kinderen te observeren en bij zorgen bespreekbaar te maken bij de houder en tijdens werkbesprekingen.